Working With KeyGuide

KeyGuide เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการกดคีย์พลาดบน on-screen คีย์บอร์ดของ iOS devices